ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018: ΑΠΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΜΑΙΟΥ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική πρακτική άσκηση (μη αμειβόμενη) στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi UNESCO στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, στις 12.00 πμ.

Οι θέσεις είναι για 10 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ, που έχουν διδαχθεί με επιτυχία ή διδάσκονται Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της ΕΕ, Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ή Εκπαιδευτική πολιτική ή Δίκαιο της Πληροφορίας. Η συνέντευξη θα γίνει

την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, στις 14.00 στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών), ΠΑΜΑΚ.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2 μήνες από 15 Μαρτίου έως 30 Μαΐου 2018 με 15 ημέρες διακοπές για το Πάσχα.

Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. απουσία λόγω MUN, ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα). Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Η εθελοντική απασχόληση είναι 12 ώρες την εβδομάδα.

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency).

Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης  των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί μερικές φορές να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για το σεμινάριο που θα διεξάγει η Έδρα UNESCO με τη βοήθεια των συνεργατών της με τίτλο «Ρητορική Μίσους στο διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό πλαίσιο».

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα ή όλα τα ακόλουθα:

α) τη διοικητική υποστήριξη των εκδηλώσεων της Έδρας UNESCO (προετοιμασία, διεξαγωγή συνεδρίων).

β) τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης,

γ) έρευνα σε βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για τη ρητορική μίσους,

δ) μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες της Έδρας στο youtube και

ε) τη διαδικασία proof reading των ομιλιών και εκθέσεων που θα δημοσιεύσει η Έδρα Ουνέσκο στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, την ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση γραπτών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνει η Έδρα Ουνέσκο Διαπολιτισμικής Πολιτικής, βλ. ιστοσελίδα http://unescochair.uom.gr.

 

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Διευθύντρια Έδρας Ουνέσκο Διαπολιτισμικής Πολιτικής

ΔΕΣ/ΠΑΜΑΚ

Comments are closed.