ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ανακοινώνονται 20 τουλάχιστον θέσεις για  εθελοντική (χωρίς αμοιβή) ερευνητική πρακτική άσκηση που θα διεξαχθεί διαδικτυακά από 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 μέχρι 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

Το θέμα είναι : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική πρακτική άσκηση (μη αμειβόμενη) στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο «praktiki askisi UNESCO» στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com  και  unescochair-intercultural@uom.edu.gr, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, μέχρι την Τρίτη 4 Απριλίου στις 14.00μμ.

Οι θέσεις είναι για 20 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ ή από άλλα πανεπιστήμια.

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει Τρίτη 4 Απριλίου 2023, στις 17:00 στον σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί, όπου θα συζητηθούν οι θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν οι ασκούμενοι στην έρευνά τους και θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο έως 10 ερωτήσεις στην ελληνική γλώσσα σχετικά με το απολυτήριό τους, τη σχολή τους, το στάδιο σπουδών, τη διαθεσιμότητα που έχουν κλπ..

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2 μήνες από 4 Απριλίου έως 4 Ιουνίου 2023 με 12 ημέρες διακοπές για το Πάσχα. Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. εξετάσεις σε ξένη γλώσσα, πρόοδο κλπ.).

Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης.

Η άσκηση θα διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία σε 8 συναντήσεις στον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί δύο φορές ή μία φορά την εβδομάδα και ώρες 17:00-19:00 μ.μ. ως εξής:

Τρίτη 4/4,  Πέμπτη 6/4, Σάββατο 8/4, Τρίτη 11/4,

Δευτέρα 24/4 (18:00-20:00), Πέμπτη 4/5, Τρίτη 9/5, Πέμπτη 11/5.

Από τη Δευτέρα 15/5 έως την Παρασκευή 26/5 θα προγραμματιστούν συναντήσεις για την προετοιμασία των ασκουμένων για την παρακολούθηση και προετοιμασία της παρουσίασης της έρευνάς τους στο τελικό συνέδριο της διάχυσης των αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης που προγραμματίζεται να γίνει στις 29 και 30 Μαΐου 2023.

Το πρόγραμμα άσκησης περιλαμβάνει:

Α) κλειστά σεμινάρια για τους ασκούμενους

– με τη βοήθεια της κας Βέρας Δηλάρη, MSc, Επιστημονικής Συνεργάτιδας της Έδρας σε θέματα Εκπαίδευσης με τίτλο: «Πρωτοβουλίες και Δράσεις της UNESCO για Ποιοτική Εκπαίδευση»  στις 6/4 και 11/4.

– με τη βοήθεια της κας Αναστασίας Ψαλλίδα, PhD Candidate, Επιστημονικής Συνεργάτιδας της Έδρας με τίτλο: «Επίτευξη της Ποιοτικής Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Μάθηση» και άλλων συνεργατών της Έδρας UNESCO

Β) έρευνα των ασκουμένων στη θεματική «Ποιοτική Εκπαίδευση και Ψηφιακή Μάθηση» και

Γ) διοικητική οργάνωση, υποστήριξη και διεξαγωγή ανοικτού διαδικτυακού φοιτητικού συνεδρίου της Έδρας UNESCO στα ελληνικά, όπου θα παρουσιαστεί στο κοινό η έρευνά τους, μαζί με άλλους εισηγητές και εισηγήτριες, στις 29-30 Μαΐου 2023.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) έρευνα σε βάσεις δεδομένων ή στις ιστοσελίδες της UNESCO, της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για τη θεματική της έρευνάς τους. Ολοι/ες οι ασκούμενοι/ες πρέπει να κάνουν έρευνα.

β) μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης.  Οσοι/ες θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο θα περάσουν μία εικοσάλεπτη εξέταση στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα για να διαπιστωθεί το επίπεδο των γνώσεών τους.

γ) διαδικασία proof reading των εκθέσεων ή ερευνητικών τετραδίων που θα δημοσιεύσει η Έδρα UNESCO στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή πρώτη ανάγνωση και προτεινόμενες διορθώσεις στο κείμενο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Όσον αφορά την έρευνα, οι ασκούμενοι μπορούν να μελετήσουν Συμβάσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγούς αποκλειστικά για το θέμα “Ποιοτική Εκπαίδευση και Ψηφιακή Μάθηση”, εργαλειοθήκες, “roadmap”, εκθέσεις.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό άσκησης στην αγγλική γλώσσα.

Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν γνώσεις στις δράσεις της UNESCO και εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση/ανακοίνωση της.

Για περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνει η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής, βλ. ιστοσελίδα https://unescochair.uom.gr και facebook UNESCO.Chair.University.of.Macedonia.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Παρακάτω, παρατίθενται οι ενδεικτικές θεματικές από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι ασκούμενοι για να διεξάγουν την έρευνά τους:

Α. Το Πλαίσιο της Ποιοτικής Εκπαίδευσης (Βιώσιμη Ανάπτυξη και SDG4, Education 2030, Futures of Education, Παγκόσμια Έκθεση για την Εκπαίδευση)

Β. Το Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο της UNESCO για την Εκπαίδευση (Reimagining our Futures together- A New Social Contract for Education)

  • Υποβoλή σκέψης (Submit a think-piece)
  • Οργάνωση εκδήλωσης (Organize your own events (in-person or online)).

Γ. Εκπαιδευτική Συνδιάσκεψη για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης ( Transforming Education Summit) με 5 θεματικούς άξονες (Action Tracks)

Δ. Θεματικός Άξονας 4 για την Ψηφιακή Μάθηση (Thematic Action Track 4 on Digital learning, discussion paper)

  1. E. Επίτευξη της Ποιοτικής Εκπαίδευσης στην Ψηφιακή Μάθηση

Ε1. Πρωτοβουλίες- Δράσεις της UNESCO

  • Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources-OERs) (Guidelines on the development of open educational resources policies, 2019)
  • Tεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση (Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education, 2019, the 2019 International Conference on Artificial Intelligence and Education, Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-makers )
  • Στρατηγική της UNESCO για την Τεχνολογική Καινοτομία στην Εκπαίδευση (UNESCO Strategy on Technological Innovation in Education (2022–2025))
  • Το Πλαίσιο Ικανοτήτων ΤΠΕ της UNESCO για εκπαιδευτικούς (ICT-CFT) (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers)
  • Διασφάλιση εκπροσώπησης των κοριτσιών και γυναικών στους ψηφιακούς πόρους (έργο UNESCO-Huawei Technology Enabled Open Schools for All)
  • Η τεχνολογία σε περιόδους κρίσης (COVID-19) (Kαθοδήγηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Πρωτοβουλία “Gateways” Πύλες για δημόσια ψηφιακή μάθηση)
  • Καλές πρακτικές για εκπαίδευση με χρήση κινητών τηλεφώνων (Education in mobile learning)

E2. Πρωτοβουλίες-Δράσεις της ΕΕ

(Οδηγίες για εξ αποστάσεως μάθηση και λύσεις για εξ αποστάσεως μάθηση)

Comments are closed.