Χειμερινά

1. Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

2. Προστασία των Δικαιωμάτων Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: ΑμεΑ, Μετανάστες, Ρομά, Γυναίκες

Εαρινά

1. Εργαλεία για τη Διαπολιτισμική Διδασκαλία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Σχολείο

2. Ισότητα Φύλων και Δικαιώματα Γυναικών