Ο Στέφανος Κατσούλης είναι σήμερα Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, στο αντικείμενο του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου (θεσμική και ουσιαστική διάσταση). Παράλληλα, είναι τελειόφοιτος της Νομικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και πτυχίου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιφερειακές εμπορικές σχέσεις, στις μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης (ζώνες ελεύθερων συναλλαγών και τελωνειακές ενώσεις), στην εφαρμογή  του δικαίου του διεθνούς εμπορίου, καθώς και σε ζητήματα σχετικά με τη διεθνή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον πολιτισμό.

Επιπλέον, ως ενεργό μέλος της κοινωνίας των πολιτών της Θεσσαλονίκης, διατελεί  Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Ακόμη, είναι βοηθός της Καθηγήτριας Π. Νάσκου-Περράκη, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνης για τη διοργάνωση του Διεθνούς Μοντέλου προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (ThessISMUN). Τέλος, μιλάει άπταιστα αγγλικά, και καλά γερμανικά και γαλλικά.