Συμβάσεις:

Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region

(υιοθετήθηκε 11 Απριλίου 1997, τέθηκε σε ισχύ 1 Φεβρουαρίου 1999)

Convention on Technical and Vocational Education

(υιοθετήθηκε 10 Νοεμβρίου 1989, τέθηκε σε ισχύ 29 Αυγούστου 1991)

Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific

(υιοθετήθηκε 16 Δεκεμβρίου 1983, τέθηκε σε ισχύ 23 Οκτωβρίου 1985)

Regional Convention on the Recognition of Studies, Certificates, Diplomas, Degrees and other Academic Qualifications in Higher Education in the African States

(υιοθετήθηκε 5 Δεκεμβρίου 1981, τέθηκε σε ισχύ 1 Ιανουαρίου 1983)

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab States

(υιοθετήθηκε 22 Δεκεμβρίου 1978, τέθηκε σε ισχύ 7 Αυγούστου 1981)

Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States Bordering on the Mediterranean

(υιοθετήθηκε 17 Δεκεμβρίου 1976, τέθηκε σε ισχύ 6 Μαρτίου 1978)

Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Latin America and the Caribbean

(υιοθετήθηκε 19 Ιουλίου 1974, τέθηκε σε ισχύ 14 Ιουνίου 1975)

Convention against Discrimination in Education

(υιοθετήθηκε 14 Δεκεμβρίου 1960, τέθηκε σε ισχύ 22 Μαΐου 1962)

-Protocol Instituting a Conciliation and Good offices Commission to be Responsible for Seeking the settlement of any Disputes which may Arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education.

(υιοθετήθηκε 10 Δεκεμβρίου 1962, τέθηκε σε ισχύ 24 Οκτωβρίου 1968)

Συστάσεις:

Revised Recommendation concerning Technical and Vocational Education

(υιοθετήθηκε 2 Nοεμβρίου 2001)

Recommendation concerning the Status of Higher-Education Teaching Personnel,

(υιοθετήθηκε 11 Νοεμβρίου 1997)

Recommendation on the Recognition of Studies and Qualifications in Higher Education

(υιοθετήθηκε 13 Νοεμβρίου 1993)

Recommendation on the Development of Adult Education

(υιοθετήθηκε 26 Νοεμβρίου 1976)

Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms

(υιοθετήθηκε 19 Νοεμβρίου 1974)

Recommendation concerning the Status of Teachers

(υιοθετήθηκε 6 Οκτωβρίου 1966)

Recommendation against Discrimination in Education

(υιοθετήθηκε 14 Δεκεμβρίου 1960)

Λοιπές Πράξεις:

International Charter of Physical Education and Sport

(υιοθετήθηκε 21 Νοεμβρίου 1978)