Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο “The Role of Intercultural Dialogue in Managing Diversity in Europe”, 18 και 19 Νοεμβρίου 2020,

Διαδικτυακό Διεθνές Συνέδριο “The Role of Intercultural Dialogue in Managing Diversity in  Europe”, 18 και 19 Νοεμβρίου 2020, ώρα 16.00-20.30  

Το Πρόγραμμα Jean Monnet EUVaDiS «Ενίσχυση της συζήτησης για τον διαπολιτισμικό  διάλογο, τις αξίες της ΕΕ και την πολυμορφία» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει ηλεκτρονικά το Διεθνές Συνέδριο  με τίτλο «Ο ρόλος του διαπολιτισμικού διαλόγου στη διαχείριση της πολυμορφίας στην  Ευρώπη» στις 18 και 19 Νοεμβρίου από τις 16:00 έως τις 20:30 ώρα Ελλάδας. 

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται με την Έδρα UNESCO για τη Διαπολιτισμική Πολιτική για  μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Το Συνέδριο θα είναι διαδικτυακό, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Ο σύνδεσμος πρόσβασης  είναι ο ίδιος και για τις δύο ημέρες και οι συμμετέχοντες πρέπει να εγγραφούν πριν από  κάθε μέρα. Ο σύνδεσμος είναι ο παρακάτω: 

https://zoom.us/meeting/register/tJUpcOCrqjIsGNY4ZJslnSP-blXgpgLJs8XU Το συνέδριο έχει 4 συνεδρίες, δύο στις 18 Νοεμβρίου και δύο στις 19 Νοεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, οι 4 συνεδρίες και οι ομιλητές του Συνεδρίου είναι οι εξής: Session 1: Intercultural and interreligious dialogue in Europe- EU citizens and the others 

Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Αναπληρωτής Διευθυντής, Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης για τις  Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Κοινωνικές και Εκπαιδευτικές Επιστήμες, Διευθυντής, Κέντρο  Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Κρήτη, Ελλάδα 

Alexandra Xanthaki, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Έρευνας, Νομική Σχολή, Brunel University, Ηνωμένο Βασίλειο 

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια, Jean Monnet Project EUVaDiS, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Γεώργιος Μαυρομμάτης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην  Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα 

Iulia Sushkova, Καθηγήτρια και Κοσμήτορας, Νομική Σχολή, Ogarev Mordovia State University, Κάτοχος Έδρας Jean Monnet, Σαράνσκ, Ρωσία 

Session 2: Cultural diversity – reconciling the differences 

Joyce Monteiro, Associate Program Specialist, UNESCO, Παρίσι, Γαλλία Ειρήνη Γουλετά, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Dr. Μαρία Βλαχάδη, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, Ελλάδα 

Session 3: Intercultural education – new concepts and best practices 

Tien-Hui Chiang, Διακεκριμένος Καθηγητής, Academy of Globalization and Education  Policy, Zhengzhou University, Κίνα, Αντιπρόεδρος, RC04, International Sociological  Association

Concepción Maiztegui Oñate, Καθηγήτρια, Universidad de Deusto, Ισπανία Χρήστος N. Τσιρώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηθικής και Κοινωνιολογίας,  Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Κέντρου  Κοινωνικών Ερευνών για τον Πολιτισμό και τη Θρησκεία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Σοφία Μπουτσιούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών  Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Βέρα Δηλάρη, MSc, Εθνική Συντονίστρια του ASP net-UNESCO Greece, Επιστημονικός  Συνεργάτης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και  Διακοινωνικής Συνεργασίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Ελλάδα 

Κατερίνα Χριστοδούλου, EFL and CLIL Καθηγήτρια, Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων  Πειραιά, Ελλάδα 

Session 4: Interreligious Dialogue 20 November 2020 

Lidija Georgieva, Καθηγήτρια, Διευθύντρια της Έδρας UNESCO για τις Διαπολιτισμικές Σπουδές και την Έρευνα (2014-2018), University St Cyril and Methodius, Βόρεια  Μακεδονία 

Alberto Melloni, Καθηγητής, University of Modena-Reggio, Director, John XXIII  Foundation for Religious Studies, Διευθυντής της Έδρας UNESCO για τον Θρησκευτικό Πλουραλισμό και την Ειρήνη, University of Bologna, Ιταλία 

Dr. Richard Willson, Research Associate, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Ιταλία 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Δεν θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. 

Πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου και θα  σταλούν μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ταχυδρομείου που θα καταχωρηθούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr 

https://jmpeuvadis.uom.gr/ 

https://www.facebook.com/JMP.EUVaDis

Comments are closed.