Το Πρόγραμμα Εδρών της UNESCO

Το Πρόγραμμα Εδρών της UNESCO γνωστό ως UNITWIN (UNIVERSITY TWINNING AND NETWORKING) υιοθετήθηκε το 1992 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που πάρθηκε στη 26η Γενική Διάσκεψη της UNESCO. Το πρόγραμμα αυτό θεωρήθηκε ως ένας τρόπος προώθησης της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης προγραμμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την οικοδόμηση πανεπιστημιακών δικτύων και με την ενθάρρυνση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας μέσω της μετάδοσης γνώσης πέρα από τα σύνορα. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 715 έδρες UNESCO και 69 UNITWIN δίκτυα σε 131 κράτη σε όλο τον κόσμο.