Συμβάσεις:

Σύμβαση περί Προστασίας των Διεθνούς Ενδιαφέροντος Υγροτόπων ίδια ως Υγροβιότοπων (υιοθετήθηκε 2 Φεβρουαρίου 1971, τέθηκε σε ισχύ 21 Δεκεμβρίου 1975, Ν.Δ. 191/20.1.1974, ΦΕΚ Α΄ 350)

-Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Προστασία των Διεθνούς Ενδιαφέροντος Υγροτόπων ίδια ως Υγροβιότοπων (υιοθετήθηκε 3 Δεκεμβρίου 1982, τέθηκε σε ισχύ 10 Οκτωβρίου 1986, Ν. 1751/09.05.1988, ΦΕΚ Α΄ 26)

Συστάσεις:

Recommendation on the Status of Scientific Researchers (υιοθετήθηκε 20 Νοεμβρίου 1974)