Οι Έδρες UNESCO στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν οι εξής έδρες :

  1. Έδρα UNESCO για την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη (αρ.99), ιδρύθηκε το 1997 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας, με επικεφαλής την Καθηγήτρια κα Δήμητρα Παπαδοπούλου
  2. Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια (αρ.654), ιδρύθηκε το 2004 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με επικεφαλής, την Καθηγήτρια κα Π.Νάσκου-Περράκη 
  3. Έδρα UNESCO Φυσικών Καταστροφών στη Γεώσφαιρα, στην Υδρόσφαιρα και στην Ατμόσφαιρα (αρ.751), ιδρύθηκε το 2006 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με επικεφαλής τον Ακαδημαϊκό και Επόπτη του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Χρήστο Ζερεφό. 
  4. Έδρα UNESCO/Διεθνές Δίκτυο για την Πληροφόρηση και την Τεχνολογία στην Επικοινωνία και την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (αρ. 799), ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, που ιδρύθηκε το 2008 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Βασίλειο Μακράκη. 
  5. Έδρα UNESCO για την Εφηβική Υγεία και Ιατρική (αρ. 909), ιδρύθηκε το 2010 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής το Διευθυντή της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθνών, καθηγητή κ. Γεώργιο Χρούσο. 
  6. Έδρα UNESCO για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη, ιδρύθηκε το 2010 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με επικεφαλής, τον καθηγητή κ. Στέλιο Περράκη. 
  7. Έδρα UNESCO για τη Διαχείριση και την Εκπαίδευση της Αειφόρου Ανάπτυξης στη Μεσόγειο, ιδρύθηκε το 2012 σο Εθνικό Καποδιστραικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επικεφαλής, τον καθηγητή, κ Μιχαήλ Σκούλλο. 
  8. Έδρα UNESCO για την Διαστημική Τεχνολογία στην υπηρεσία της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Εκπαίδευσης, των Φυσικών Επιστημών και των Κοινωνικών Επιστημών,που ιδρύθηκε το 2012 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον καθηγητή, κ Νικόλαο Σπύρου. 

Καθώς και Έδρες/Δίκτυα :

  1. Έδρα UNESCO/Διεθνές Δίκτυο κέντρων για την βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβάλλοντος στα Βαλκάνια και την επίλυση κρίσεων (αρ.618), ιδρύθηκε το 2003 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με επικεφαλή τον καθηγητή κ. Ιάκωβο Γκανούλη.

Στο στάδιο επεξεργασίας, προκειμένο να κατατεθούν στην UNESCO βρίσκονται 5 νέες προτάσεις δημιουργίας εδρών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΤΕΙ Αθήνας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και το Δημοκρείτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που αφορούν στους τομείς του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος.