Εδώ μπορείτε να δείτε την τελική έκθεση για την δράση της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την περίοδο 2004-2014

Απολογισμός Δεκαετίας 2004-2014 (Ελληνική Έκδοση)

Here you can find the final progress report of the UNESCO Chair of Intercultural Policy, University of Macedonia for the periof 2004-2014

Progress Report 2004-2014(Εnglish version)