Γενικά για την έδρα UNESCO

Η πρακτική άσκηση στην έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια δραστήρια και αλληλέγγυα Ιθαγένεια διοργανώνεται υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας και Διευθύντριας της έδρας Π.Νάσκου-Περράκη εδώ και αρκετά χρόνια. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα μέσα από αυτήν να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις καθώς και απαραίτητα εφόδια. Η ομαδικότητα, η συνεργασία καθώς και η υπευθυνότητα είναι βασικές αρχές με τις οποίες έχει εργαστεί η έδρα σε όλα τα χρόνια λειτουργίας της και αρχές πάνω στις οποίες βάσισε τη δημιουργία της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση απευθύνεται σε νέους και νέες που έχοντας συμπληρώσει ένα μεγάλο μέρος της φοίτησης τους επιθυμούν να αναλάβουν παράλληλες δραστηριότητες που θα διευρύνουν τους ορίζοντες τους και θα εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους.

Οι δραστηριότητες της έδρας είναι ποικίλες (διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, προγράμματα εξειδίκευσης, δημοσιεύματα και εκδόσεις καθώς και μεταφράσεις διεθνών πράξεων) και ένα μεγάλο μέρος αυτών εκτίθενται στην ιστοσελίδα της έδρας.

 

Σκοπός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στην έδρα UNESCO είναι η εξοικείωση τους με τους στόχους και τα προγράμματα του Οργανισμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η μελέτη και ανάλυση διεθνών πράξεων που κατοχυρώνουν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου με έμφαση στην εξάλειψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας, η μετάφραση, μελέτη και κριτική θεώρηση της νομολογίας δικαστηρίων διεθνών οργανισμών αναφορικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, η καταγραφή και αξιολόγηση των πολιτικών πρωτοβουλιών των διεθνών οργανισμών αλλά και η εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη διαπολιτισμική πολιτική και την προώθηση της πολιτιστικής ποικιλότητας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα της εκπαίδευσης.

 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

ΜΕΧΡΙ 27 ΜΑΙΟΥ 2016

KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ


Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας την συμπληρωμένη αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα ή μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi UNESCO στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, στις 12.00 πμ. Οι θέσεις είναι για 10 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ, που έχουν διδαχθεί με επιτυχία ή διδάσκονται  Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της ΕΕ, Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, ή Εκπαιδευτική πολιτική ή Δίκαιο της Πληροφορίας. Η συνέντευξη θα γίνει την Δευτέρα 29.2.2016, από ώρα 14.00 έως 16.00, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 3 μήνες περίπου από 1 Μαρτίου έως 27 Μαΐου 2016 για τον κάθε ασκούμενο και είναι συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. απουσία λόγω MUN, ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα). Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Η εθελοντική απασχόληση είναι 12 ώρες την εβδομάδα.

Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency) ή η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς αμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για το σεμινάριο που θα διεξάγει η Έδρα UNESCO με τη βοήθεια των συνεργατών της με τίτλο «Απαγόρευση των διακρίσεων στην Ευρώπη και στον κόσμο με έμφαση στην πολιτισμική πολυμορφία» κάθε Πέμπτη ώρες 3-5.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα ή όλα τα ακόλουθα:
α) τη διοικητική υποστήριξη των εκδηλώσεων της Έδρας UNESCO (αλληλογραφία και προετοιμασία),
β) τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης,
γ) έρευνα σε βάσεις δεδομένων, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για την απαγόρευση των διακρίσεων με έμφαση στην πολιτισμική πολυμορφία,
δ) μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες της Έδρας στο youtube και
ε) τη διαδικασία proof reading των ομιλιών και εκθέσεων που θα δημοσιεύσει η Εδρα Ουνέσκο στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, την ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση γραπτών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες για όσα θα κάνει η Έδρα Ουνέσκο, βλ. ιστοσελίδα https://unescochair.uom.gr.

Δέσποινα Αναγνωστοπούλου

Επίκουρη καθηγήτρια

Διευθύντρια Έδρας Ουνέσκο

ΔΕΣ/ΠΑΜΑΚ