Παρουσίαση – απολογισμός της πρακτικής άσκησης της Έδρας Ουνέσκο 2021 με τίτλο «Οι δράσεις της Ουνέσκο για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης»

Φωτογραφίες από την απονομή πιστοποιητικών

Παρουσίαση – απολογισμός της πρακτικής άσκησης της Έδρας Ουνέσκο 2021 με τίτλο «Οι δράσεις της Ουνέσκο για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης»

Αρχείο PPT