Τα «Νέα της UNESCO » είναι μία έκδοση της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολικής που φιλοδοξεί να ενημερώσει τόσο τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και την ευρύτερη κοινωνία σχετικά με το σημαντικό έργο της Διεθνούς Οργάνωσης. Το παρόν πρώτο τεύχος ς τριμηνιαίας έκδοσης παρουσιάζει εν συντομία την Έδρα, τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της UNESCO κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008.

Τα κείμενα του πρώτου αυτού τεύχους επιμελήθηκαν φοιτητές που εκπαιδεύονται στην Έδρα, μέσω πρακτικής άσκησης, και αποτελούν την πρώτη «συντακτική ομάδα» των «Νέων της UNESCO».