1η ημέρα, Δευτέρα 24 Μαΐου 2021:

TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ UNESCO

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ