ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού”

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ανακοινώνει την έναρξη του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (Master’s Degree in European Policies on Youth, Education and Culture).

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το Πανεπιστημιακό έτος 2016-2017 ορίζεται συνολικά κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές.

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών περιλαμβάνει αξιολόγηση φακέλου και συνέντευξη υποψηφίων.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι ωστόσο θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών πιστοποιητικό με το ειδικότερο σχόλιο ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει η συμμετοχή τους σε προγραμματισμένη τελετή ορκωμοσίας του Τμήματος.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται στα 3.600 ευρώ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης με την εγγραφή. Θα δοθεί δυνατότητα πληρωμής των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το ΠΜΣ διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο πρώτα αφορούν στη διδασκαλία μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα και το τρίτο στη συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Θα δοθεί δυνατότητα συγγραφής εργασιών και διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα σε όσους φοιτητές το επιθυμούν.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Το κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα τριών (3) απουσιών σε κάθε μάθημα. Έναρξη μαθημάτων Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Tο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής (επιλέγουμε ένα στα τρία μαθήματα επιλογής) ανά εξάμηνο

 • Δημοκρατία, Πολιτισμός και Κοινωνία (Κουσκουβέλης/ Παπαδόπουλος)
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική: Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Μπουτσιούκη)
 • Μέθοδοι έρευνας και εκπόνησης επιστημονικών εργασιών με χρήση εργαλείων Η/Υ και Στατιστικής (Κουτσουπιάς/Δεργιαδές/Ζαφειρόπουλος)
 • Οργάνωση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βοσκόπουλος )
 • Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Απασχόληση (Μπιτζένης)
 • Δικαιώματα του Παιδιού (Αναγνωστοπούλου)
 • Διοίκηση Έργων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Σκιαδάς)
 • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός και Νεολαία (Βοσκόπουλος/Παπαδόπουλος)
 • Πολιτιστική και Εκπαιδευτική Διπλωματία (Βασιλειάδης /Λίτσας)
 • Αγορά Εργασίας και Μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κιόχος /Νίκας)
 • Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τη Διοίκηση (Κωνσταντινίδης/Μπιτζένης)
 • Πολιτικές κατά των Διακρίσεων στην Ευρώπη (Αναγνωστοπούλου)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή ή τη διαδικασία αξιολόγησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, γραφείο Κ124, τηλ.: 2310 891416, ώρες 10:00-12:00, e-mail: kakani@uom.gr.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Αριστείδης Μπιτζένης, Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας

Συντονιστής του Συνεδρίου Διεθνούς Επιχειρηματικότητας: http://www.icib.eu

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://www.epnep.uom.gr/

Comments are closed.