Πρακτική Άσκηση 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για πρακτική άσκηση στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (μη αμειβόμενη), αποστέλλοντας την συμπληρωμένη αίτηση που θα βρείτε στην ιστοσελίδα ή μήνυμα με τον τίτλο praktiki askisi UNESCO στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, μέχρι την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, στις 12.00 πμ. Οι θέσεις είναι για 10 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ, που έχουν διδαχθεί με επιτυχία ή διδάσκονται  Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο της ΕΕ, Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Προστασία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ή Εκπαιδευτική πολιτική ή Δίκαιο της Πληροφορίας. Η συνέντευξη θα γίνει την Παρασκευή 31.3.2017, στις 15.00 στο γραφείο 321 Β, τρίτος όροφος, Πύργος ΚΖ, ΠΑΜΑΚ.
Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:
Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2 μήνες από 3 Απριλίου έως 3 Ιουνίου 2017 και είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. απουσία λόγω MUN, ή εξετάσεις σε ξένη γλώσσα). Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Η εθελοντική απασχόληση είναι 12 ώρες την εβδομάδα.
Σημαντικό προσόν που θα ληφθεί υπόψη είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Proficiency). Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς αμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης. Η άσκηση μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για το σεμινάριο που θα διεξάγει η Έδρα UNESCO με τη βοήθεια των συνεργατών της με τίτλο «Ρατσισμός και Ξενοφοβία με έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο και τις διαπολιτισμικές ικανότητες».
Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα ή όλα τα ακόλουθα:
α) τη διοικητική υποστήριξη των εκδηλώσεων της Έδρας UNESCO (αλληλογραφία και προετοιμασία, διεξαγωγή),
β) τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης,
γ) έρευνα σε βάσεις δεδομένων διεθνών οργανισμών, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για τον ρατσισμό και ξενοφοβία,
δ) μοντάζ και ανάρτηση βίντεο από τις δραστηριότητες της Έδρας στο youtube και
ε) τη διαδικασία proof reading των ομιλιών και εκθέσεων που θα δημοσιεύσει η Εδρα Ουνέσκο στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή ανάγνωση και διόρθωση στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό και συστατική για κάθε χρήση. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων, την ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση γραπτών κειμένων. Για περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνει η Έδρα Ουνέσκο, βλ. ιστοσελίδα
https://unescochair.uom.gr.
 
Δέσποινα Αναγνωστοπούλου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Διευθύντρια Έδρας Ουνέσκο
ΔΕΣ/ΠΑΜΑΚ

 

Comments are closed.