ημέρα, Δευτέρα 31 Μαΐου 2021:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ σδφκσδξφδσφ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ χφσδφσδφδφσδφ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ