Η Εδρα Unesco Διαπολιτισμικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι συνεργαζόμενος φορέας του προγράμματος Together

Together_logo_page-0001

Στόχος του προγράμματος Together στο πλαίσιο του Erasmus+  με πρωτοβουλία της Πορτογαλικής Επιτροπής Erasmus+ είναι η ανάπτυξη κοινωνικής ευθύνης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητριών/τών και ακαδημαϊκού προσωπικού, με στόχο την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών, που χαίρουν διεθνούς προστασίας.

Together_logo_page-0001Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία Χάρτη Καλωσορίσματος για Πρόσφυγες, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές για να αποκτήσουν διαπολιτισμικές δεξιότητες για την ένταξη των προσφύγων και στην υιοθέτηση κατευθυντήριων οδηγιών για το ακαδημαϊκό προσωπικό για την ανάπτυξη στρατηγικών ένταξης των προσφύγων.

Together_logo_page-0001

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Coimbra στην Πορτογαλλία.

Εταίροι του προγράμματος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ένα ακόμη πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας, τρία πανεπιστήμια της Ιταλίας και η ελληνική ΜΚΟ UNESCO Youth Club of Thessaloniki. Στην ερευνητική προσπάθεια θα συμβάλουν περισσότερες/οι από 150 φοιτήτριες και φοιτητές από όλη την Ευρώπη, ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και συνεργαζόμενοι οργανισμοί.

Η συνεισφορά της Έδρας UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια ως συνεργαζομένου φορέα θα είναι:

  • Ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του προγράμματος
  • Συμμετοχή στην διάδοση των πληροφοριών του προγράμματος
  • Προώθηση των πληροφοριών που αφορούν στο πρόγραμμα στο δίκτυο επαφών μας
  • Συνεισφορά στην αξιοποίηση και βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος και
  • Συμμετοχή σε δράσεις/εκδηλώσεις

Μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του ερευνητικού έργου ακολουθώντας τόσο την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος, όσο και την σελίδα στο facebook:  https://www.facebook.com/Together-Project-107768770858729/

 

Comments are closed.