ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΜΕΧΡΙ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΘΕΜΑ : ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(MEDIA & INFORMATION LITERACY)

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική πρακτική άσκηση (μη αμειβόμενη) στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο «praktiki askisi UNESCO» στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com και unescochair-intercultural@uom.edu.gr, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 23.00 μμ.
Οι θέσεις είναι για 20 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ ή από άλλα πανεπιστήμια.
Η πρώτη συνάντηση θα γίνει Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, στις 17:00-19:00 στον σύνδεσμο: https://meet.google.com/ean-fvnr-cmk, όπου θα συζητηθούν οι θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν οι ασκούμενοι στην έρευνά τους και θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο έως 10 ερωτήσεις στην ελληνική γλώσσα σχετικά με το απολυτήριό τους, τη σχολή τους, το στάδιο σπουδών, τη διαθεσιμότητα που έχουν κλπ.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:
Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2,5 μήνες από 27 Μαρτίου έως 12 Ιουνίου 2024 (περιλαμβάνονται 14 ημέρες διακοπές για το Πάσχα). Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. εξετάσεις σε ξένη γλώσσα, πρόοδο κλπ.).
Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης.
Η εθελοντική απασχόληση απαιτεί ενασχόληση μικρότερη από 10 ώρες την εβδομάδα.
Η άσκηση θα διεξάγεται καταρχήν με ηλεκτρονικά μέσα και θα περιλαμβάνει παρουσία σε ηλεκτρονικές συναντήσεις στον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί μία φορά την εβδομάδα κάθε Τετάρτη ώρες 17:00-19:00 μ.μ. (με εξαίρεση τη συνάντηση στη Δευτέρα 15/4 ώρα 16:00-18:00) και ως εξής:

Τετάρτη 27/3 (17:00-19:00)
Τετάρτη 3/4 (17:00-19:00)
Δευτέρα 15/4 (16:00-18:00)
Τετάρτη 24/4 (17:00-19:00)
Τετάρτη 15/5 (17:00-19:00)
Τετάρτη 22/5 (17:00-19:00)

Από τη Δευτέρα 27/5 έως την Πέμπτη 30/5 θα προγραμματιστούν συναντήσεις για την τελική προετοιμασία των ασκουμένων για την παρακολούθηση και παρουσίαση της έρευνάς τους εν όψει του 3ου Διεθνούς Φοιτητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Εγγραμματισμός στα Μέσα και στην Πληροφόρηση & Διαπολιτισμικός Διάλογος» που διοργανώνει ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Έδρα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας των ασκουμένων και θα λάβει χώρα δια ζώσης στις 31 Μαΐου και στις 1 Ιουνίου 2024 στην Αίθουσα Συνεδρίων (1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από τη Δευτέρα 3/6 έως την Τετάρτη 12/6 οι φοιτητές και φοιτήτριες θα αναλάβουν τη διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν τη συγκέντρωση των παραδοτέων στον ατομικό τους φάκελο όψει του κλεισίματος της Πρακτικής Άσκησης 2024 και παραλαβής του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα άσκησης περιλαμβάνει:
Α) κλειστό σεμινάριο για τους ασκούμενους με τον συντονισμό της κας Αναστασίας Ψαλλίδα, υποψήφιας διδάκτορα και Επιστημονικής Συνεργάτιδας της Έδρας που περιλαμβάνει και ομιλητές όπως η κα Αργυρώ Τσορμπατζάκη, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και ερευνητές καθώς και από άλλους επιστημονικούς συνεργάτες της Έδρας UNESCO
Β) Έρευνα των ασκουμένων στη θεματική «Εγγραμματισμός στα Μέσα και στην Πληροφόρηση»
Γ) Διοικητική υποστήριξη και διεξαγωγή του 3ου Διεθνούς Φοιτητικού Συνεδρίου δια ζώσης της Έδρας UNESCO στα ελληνικά, το οποίο θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την Παρασκευή 31/5 και το Σάββατο 1/6, όπου και θα παρουσιαστεί στο κοινό η έρευνά τους, μαζί με την έρευνα άλλων διακεκριμένων προσκεκλημένων εισηγητών.

Ακόμη, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης,
β) την έρευνα σε βάσεις δεδομένων ή στις ιστοσελίδες της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για τη θεματική και
γ) τη διαδικασία proof reading των ομιλιών και εκθέσεων που θα δημοσιεύσει η Έδρα UNESCO στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή πρώτη ανάγνωση και προτεινόμενες διορθώσεις στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Όσον αφορά την έρευνα, οι ασκούμενοι μπορούν να μελετήσουν Συμβάσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές, εργαλειοθήκες, “roadmaps”, εκθέσεις και Οδηγούς αποκλειστικά για το θέμα “Εγγραμματισμός στα Μέσα & στην Πληροφόρηση” σε UNESCO, EE & Συμβούλιο της Ευρώπης αναφορικά με τους παρακάτω θεματικούς άξονες:
Α. Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή – Η Έννοια του Eγγραμματισμού στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση (ΜΙL)»
Β. Εγγραμματισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Γ. Εγγραμματισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον με καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (προστασία προσωπικών δεδομένων, καταπολέμηση παραπληροφόρησης, ρητορικής μίσους, “fake news”, κυβερνοασφάλεια, ασφαλές διαδίκτυο…)
Δ. Εγγραμματισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση και Εκπαίδευση
Ε. Εγγραμματισμός στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση και Πολίτες για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΣΤ. MIL Πόλεις-Συνέργειες Δικτύου ΜΙL με άλλα δίκτυα της Unesco

Παρακάτω, παρατίθενται οι ενδεικτικές θεματικές από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι ασκούμενοι:
• Στρατηγική Unesco για Αλφαβητισμό Νέων Και Ενηλίκων (2020-2025)
• Η έννοια του Εγγραμματισμού στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση
• Οι πέντε Νόμοι του Εγγραμματισμού στα Μέσα Ενημέρωσης και στην Πληροφόρηση
• Κατευθυντήριες γραμμές για MIL από UNESCO
• UNESCO MIL CLICKS Καινοτομία μέσων κοινωνικής δικτύωσης
• «Διακήρυξη του Windhoek+30»
• UNESCO & Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
• «The Tashkent Declaration on Universal Access to Information»
• «Abuja Declaration on Global Financing for Media and Information Literacy»
• UNESCO Action Plan για Διαδικτυακή Παραπληροφόρηση
• Τεχνητή Νοημοσύνη και MIL
• Μedia and Information Literacy and Emerging Technologies
• Gamefication: Ψηφιακά Μέσα και παιχνίδια
• MILID Network’s response to COVID-19
• MILID και Βιώσιμη Ανάπτυξη
• MIL & Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη
• Το έργο της UNESCO “Social Media 4 Peace”
• Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων & Εκπαιδευτικών Πόλεων της UNESCO (Creative Cities UNESCO)
• Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL)
• Global Framework for MIL CITIES
Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό άσκησης στην αγγλική γλώσσα.
Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν γνώσεις στις δράσεις της UNESCO και εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση/ανακοίνωσή της.
Για περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνει η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία δραστήρια και αλληλέγγυα ιθαγένεια, βλ. facebook UNESCO.Chair.University.of.Macedonia

Comments are closed.