Πολιτισμική διπλωματία και Διεθνείς Σχέσεις

Δημοσιεύεται η εισήγηση του επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κ. Κυριάκου Μικέλη στη 2η ημερίδα πολιτιστικής διπλωματίας, 21/10/2017 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας και την Έδρα UNESCO “Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μικέλης – πολιτιστική διπλωματία και διεθνείς σχέσεις

Comments are closed.