Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 πρωί και Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 απόγευμα διεξάγεται το διεθνές συνέδριο “Ανθρώπινα δικαιωμάτα και πολιτισμική πολυμορφία”

«Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτισμική Πολυμορφία» είναι το θέμα του διεθνούς συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, ώρα 10:00-14.00 και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου, ώρα 17:30-21:00 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Έδρα UNESCO “Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και την Έδρα UNESCO “Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Δημοκρατία και την Ειρήνη” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Έδρα UNESCO “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet “Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία(ες)” της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Παρατηρητήριο Συνταγματικών Αξιών της ΕΕ του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και την Εδρα Jean Monnet “Πολιτικές για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, την Έρευνα και την Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP)” του Πανεπιστημίου Πειραιά. Οι θεματικές που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

  1. Ενσωμάτωση και ανοχή – Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως οδηγός
  2. Πολιτισμός, ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα
  3. Θρησκευτική ετερότητα και ο ρόλος του κράτους
  4. Ο ρόλος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Μεταξύ των ομιλητών είναι η Kαθηγήτρια Αλεξάνδρα Ξανθάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Brunel University στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Gabriel Toggenburg, Νομικός Σύμβουλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στη Βιέννη (σκάιπ), ο Κωνσταντίνος Ταραράς, στέλεχος της UNESCO στο Παρίσι (σκάιπ), καθώς και ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα (χωρίς διερμηνεία). Χρηματοδοτείται και τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης για κάθε ημέρα. Εγγραφές γίνονται μισή ώρα πριν από την έναρξη κάθε μέρας. Δείτε το πρόγραμμα.

Comments are closed.