ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ

Στις 4 Αυγούστου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κ. George Bush, προσυπέγραψε την Διεθνή Σύμβαση της UNESCO κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, ακολουθώντας την κύρωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 22 Ιουλίου. Περισσότερες από 90 χώρες έχουν πλέον κυρώσει τη Σύμβαση, η οποία υιοθετήθηκε από την Γενική Διάσκεψη της UNESCO το 2005 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2007, αποτελώντας την πρώτη προσπάθεια για εφαρμογή της ισχύος του διεθνούς δικαίου στην καταπολέμηση του ντόπινγκ.

Comments are closed.