«Πτυχές των υβριδικών απειλών ασφάλειας εντός της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της» – 21 Ιανουαρίου, 2021

«Πτυχές των υβριδικών απειλών ασφάλειας εντός της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της» – 21 Ιανουαρίου, 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

To Παρατηρητήριο για την Ασφάλεια στην ΕΕ (EU Security Watch Spot), μονάδα του χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Jean Monnet έργου με τίτλο «Ενίσχυση της συζήτησης για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο, τις Αξίες της ΕΕ και την Πολυμορφία» (“Enhancing the Debate about Intercultural Dialogue, EU Values and Diversity”), στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει την τρίτη κατά σειρά Διάλεξη με τίτλο «Πτυχές των υβριδικών απειλών ασφάλειας εντός της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της» (Aspects of Hybrid Security Threats Within the EU and its Wider Vicinity), η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, την Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00-19:00.

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, θα απευθύνει σύντομο χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης.

Ο κεντρικός ομιλητής της διάλεξης είναι ο Δρ. Ofer Fridman, Λέκτορας στο Τμήμα Σπουδών Πολέμου του King’s College, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος θα μιλήσει με θέμα «Η υβριδική φύση των απειλών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο» (The Hybrid Nature of Threats in the European context). 

Θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ειδικών αναλυτών επί του θέματος:

«Μια περιφερειακή διάσταση των υβριδικών απειλών στην Ανατολική Μεσόγειο» (A Regional Perspective of Hybrid Threats in East Mediterranean)

Δρ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης του Geneva Centre for Security Policy, Αθήνα, Ελλάδα

«Θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιφέρεια της ΕΕ» (Security Considerations in the Wider EU Region)

Δημήτριος Τριανταφύλλου, Καθηγητής, Διευθυντής του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Kadir Has University, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

«Ο τομέας της ενέργειας ως ζήτημα ασφαλείας για τις περιφερειακές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο» (The Energy Sector as an Area of Security Considerations for Regional Powers in East Mediterranean)

Μιχάλης Μαθιουλάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής στο Ελληνικό Φόρουμ για την Ενέργεια, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει η κα. Φωτεινή Μπέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Ασφάλεια στην ΕΕ του έργου Jean Monnet EU VaDis.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Δεν θα υπάρχει διερμηνεία.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι δωρεάν και η πρόσβαση σε αυτήν θα γίνει μετά από εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/meeting/register/tJwlc-6rrD4tGtzZnq3THW9ixvKZIBGhKFYW

Οι συμμετέχοντες/ουσες στην εκδήλωση θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://jmpeuvadis.uom.gr/ ή στην σελίδα του προγράμματος στο Facebook https://www.facebook.com/JMP.EUVaDis/.

Για τυχόν ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: jeanmonnetproject-euvadis@uom.edu.gr.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Comments are closed.