Εθελοντική δίμηνη διαδικτυακή πρακτική άσκηση για την Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

ΕΔΡΑΣ UNESCO «ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021: ΑΠΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ KAI ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ – ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εθελοντική πρακτική άσκηση (μη αμειβόμενη) στην Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής – για μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αποστέλλοντας μήνυμα με τον τίτλο «praktiki askisi UNESCO» στην ηλεκτρονική διεύθυνση despinaanagnostopoulou@yahoo.com, με συνημμένο ένα βιογραφικό σημείωμα, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, μέχρι την Πέμπτη 8 Απριλίου στις 14.00μμ.

Οι θέσεις είναι για 20 τουλάχιστον φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή το ΑΠΘ ή από άλλα πανεπιστήμια.

Την Πέμπτη 8 Απριλίου στις 15.00 θα γίνει η εξέταση όπου οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο έως 10 ερωτήσεις στα ελληνικά σχετικά με τη σχολή τους, το στάδιο σπουδών, τη διαθεσιμότητα κλπ και θα  περάσουν ένα τεστ διάρκειας 20 λεπτών με 15 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στην αγγλική γλώσσα επιπέδου Proficiency C2 και 5 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στην ελληνική γλώσσα με άμεση διόρθωση (google form).

O σύνδεσμος για την εξέταση, που θα ξεκινήσει στις 15.15 είναι :

https://zoom.us/j/99406737158

Με το πέρας της εξέτασης, τα αποτελέσματα θα σταλούν ηλεκτρονικά στο μέιλ των υποψηφίων από την Google.

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, στις 15.00 στον σύνδεσμο

https://zoom.us/j/99713708934, όπου θα συζητηθούν οι θεματικές με τις οποίες θα ασχοληθούν οι ασκούμενοι στην έρευνά τους.

Οι όροι της πρακτικής άσκησης είναι οι ακόλουθοι:

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Η άσκηση διαρκεί 2 μήνες από 8 Απριλίου έως 7 Ιουνίου 2021 με 10 ημέρες διακοπές για το Πάσχα. Είναι καταρχήν συμβατή με το πρόγραμμα κάθε φοιτητή (π.χ. εξετάσεις σε ξένη γλώσσα, πρόοδο κλπ.).

Υπάρχει μία δοκιμαστική περίοδος 15 ημερών. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων, θα παύει η πρακτική άσκηση και δεν θα δίνεται πιστοποιητικό άσκησης.

Η εθελοντική απασχόληση είναι λιγότερο από 12 ώρες την εβδομάδα.

Η άσκηση θα διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα ενώ θα περιλαμβάνει παρουσία σε συναντήσεις στον σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί δύο φορές την εβδομάδα τον Απρίλιο και μία φορά την εβδομάδα τον Μάιο μέχρι τη λήξη, τις ημέρες Δευτέρα ή/και Παρασκευή, ώρα 6.00-7.30 μμ.

Το πρόγραμμα άσκησης περιλαμβάνει:

Α) κλειστό σεμινάριο για τους ασκούμενους μία ή δύο φορές την εβδομάδα με τη βοήθεια της κ. Αναστασίας Ψαλλίδα και άλλων συνεργατών της  Έδρας UNESCO. Το σεμινάριο έχει τίτλο «Οι δράσεις της UNESCO για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς».

Β) Κλειστό σεμινάριο των ασκουμένων με facilitator την κ. Βέρα Δηλάρη, Εθνική Συντονίστρια του Δικτύου ASPnet UNESCO, με θέμα «Focus group discussions on education». Oι ασκούμενοι, με βάση τη συζήτηση  θα συντάξουν κείμενο το οποίο θα υποβληθει  μέχρι 30 Απριλίου σε ιστότοπο του διεθνούς οργανισμού, ως συμβολή στη διαβούλευση που διεξάγεται για την εκπαίδευση. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Απριλίου 2021, ώρα 12.00-14.00.

Γ) Έρευνα των ασκουμένων στη θεματική «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς» και

Δ) Διεξαγωγή ανοικτού σεμιναρίου της ΄Εδρας UNESCO στα ελληνικά, όπου θα παρουσιαστεί στο κοινό η έρευνά τους.

Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) τη μετάφραση κειμένων από την ελληνική στην αγγλική και αντίστροφα, ή τη διόρθωση μετάφρασης,

β) έρευνα σε βάσεις δεδομένων ή στις ιστοσελίδες της UNESCO και άλλων διεθνών οργανισμών, αποδελτίωση και ανεύρεση βιβλιογραφίας για τη θεματική και

γ) τη διαδικασία proof reading των ομιλιών και εκθέσεων που θα δημοσιεύσει η Έδρα UNESCO στα ελληνικά και στα αγγλικά, δηλαδή πρώτη ανάγνωση και προτεινόμενες διορθώσεις στο δοκίμιο των εκφραστικών, ορθογραφικών και τυπογραφικών λαθών.

Όσον αφορά την έρευνα, οι ασκούμενοι μπορούν να μελετήσουν Συμβάσεις, Οδηγίες, Κατευθυντήριες Γραμμές, Οδηγούς αποκλειστικά για το θέμα “Inclusion in Education”, εργαλειοθήκες, “roadmap”, εκθέσεις. Παρακάτω, παρατίθενται οι ενδεικτικές θεματικές από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν οι ασκούμενοι.

 1. Βιώσιμη Ανάπτυξη και ιδιαίτερα ο Στόχος 4 για ποιοτική εκπαίδευση 
  Sustainable Development Goal No 4 και Education 2030 Framework for action
 2. Η Σύμβαση της UNESCO κατά των διακρίσεων στην Εκπαίδευση (UNESCO Convention against Discrimination)
 3. To Δικαίωμα στην Εκπαίδευση όπως εξασφαλίζεται από την  UNESCO
  1. Τα 4 Α του Δικαιώματος στην Εκπαίδευση: “available, acceptable, accessible, adaptable”
  2. Παιδιά με Αναπηρίες
  3. Ανιθαγενείς
  4. Μετανάστες και Πρόσφυγες
  5. Πρόσβαση κοριτσιών σε εκπαίδευση
 4. Ο ρόλος του “πολιτισμού (“culture”) στη διαδικασία ένταξης (διαπολιτισμική προσέγγιση ατόμων)
 1. Σύνδεση με τις πρωτοβουλίες:

Α) Unesco Sustainable Cities ( https://en.unesco.org/creative-cities/home)

Β) Ιnternational Coalition of Inclusive and Sustainable Cities (http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/fight-against-discrimination/coalition-of-cities/),

Γ) UNESCO Global Network of Learning Cities (http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities),

Δ) Μedia and Information Literacy Cities (https://en.unesco.org/milcities) στο πλαίσιο της δράσης “UNESCO Celebration of World Cities Day- Community centεred urban development – A Paradigm of Inclusive growth”….

6. Σύνδεση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς με τους άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Νο 5, Νο 11, Νο 16, Νο 17.

7. Πρωτοβουλία της UNESCOFutures of Education Learning to became, όπου αν δείτε συμμετέχουν  UNESCO Chairs  και UNITWIN : Πώς η εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή των ανθρώπων μέσα από δράσεις τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης (“Education transforms lives”)

8. Νέα δεδομένα στην εποχή του Κορονοϊού με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, που θα διεξαχθεί επιτυχώς, θα δοθεί το ανάλογο πιστοποιητικό άσκησης στην αγγλική γλώσσα. Οι ασκούμενοι θα βελτιώσουν την αγγλική ορολογία και θα αποκτήσουν γνώσεις στις δράσεις της UNESCO και εμπειρία στην ερευνητική εργασία και στην δημοσίευση/ανακοίνωση της. Για περισσότερες πληροφορίες για όσα κάνει η Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής, βλ. ιστοσελίδα https://unescochair.uom.gr και facebook UNESCO.Chair.University.of.Macedonia

 

Comments are closed.